لینک همکاران 


 


مشتریان ما

  صنایع غذایی اروم آدا
آذران پلاستیک تبریز
شرکت تارا صنعت ایرانیان (XP)
آذرلبن شاد ارومیه
صنایع گسترش لبنیات مهاباد
سیب تاک ارومیه
سان سان شهد ارومیه
صنایع غذایی آقالاری خوی
پلاستیک سازان سیس شبستر
سیب نوش نازلو
نامداران نوش آذربایجان تبریز
طیور غرب
طلایه داران آذر ماکو
سفید مرغ خوی
شرکت آب معدنی سیلوانا
شرکت نشاط صبا تبریز
شرکت آبنور
کارخانه قند ارومیه
شرکت اطلس فام تبریز
شرکت رب نانساء عجبشیر
صنایع غذایی اسپوتا
شرکت اروم تجهیزگستر
و ...
پگاه ارومیه